Een tiendelige cursus over de meerdere lagen van acteren

Thema’s De thema’s uit de basiscursus (personage, tekst, verbeelding, noodzaak, acties, mis en scène, energie, clichés, repeteren en loslaten) worden in de gevorderden+ cursus verder uitgediept en aangevuld met tekstanalyse, context, gevoel/emoties, improvisatie, ritme en flow, contrast en focus. Deze cursus vertrekt vanuit een toneelstuk en vraagt om een zelfstandige inzet van de basis thema’s tijdens de les. De docent zal zich vaker als regisseur opstellen en er wordt naar een presentatie toegewerkt.

Vrijheid Voorop staat spelplezier, vrijheid en eigen inbreng.

Diepgang De cursus bestaat uit 10 lessen en is geschikt voor amateurspelers met ervaring of voor de (semi)-professional. Elke week behandelen we meerdere thema’s die we toepassen op teksten uit een nader te bepalen toneelstuk. Tekst lezen en leren ter voorbereiding op de lessen is onderdeel van deze cursus. We sluiten de cursus af met een presentatie.

Wanneer nader te bepalen avond 19:30-22:00

Data deze cursus zal in het voorjaar 2023 plaatsvinden

Presentatie nader te bepalen 11:00 – 17:00

Bijdrage €250,- (incl btw)

Locatie Kunst en Cultuurgebouw T85, Tugelaweg 85, Amsterdam

Voor inschrijving of meer informatie stuur een mail naar mail@marikenbijnen.nl of vul onderstaand formulier in: