Illuster is meer dan een theatergroep: zij is het geesteskind van een vriendengroep, die op haar beurt weer is ontstaan uit de gemeenschappelijke passie van toneelspelen. Illuster is om die reden dan ook een bijzonder hechte groep, waarbinnen geen ruimte is voor sterallures, evenmin als voor ‘figuranten’. Door zo veel mogelijk met z’n allen te repeteren, elkaar te ondersteunen en feedback te geven, is iedere voorstelling het product van de hele groep, en waar mogelijk worden ook niet-spelende leden betrokken bij de productie.


Voorstellingen van Theatergroep Illuster
Cijfers / De moeder van Icarus
Selma Ann Louis