ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (‘AVG’)

Mariken respecteert de privacy van haar theaterbezoekers en van bezoekers van haar website. In deze privacyverklaring vindt u informatie over persoonsgegevens die worden verzameld en de doeleinden waarvoor deze worden gebruikt.

PERSOONLIJKE DATA DIE WORDEN BEWAARD

De persoonsgegevens die worden ingevuld bij het bestellen van kaarten voor een voorstelling, of bij inschrijving voor een cursus, worden opgeslagen.

GEGEVENS DIE WORDEN BEWAARD

Van personen die kaarten reserveren voor voorstellingen of zich inschrijven voor een cursus worden de naam, emailadres en (indien opgegeven) telefoonnummer opgeslagen.
Betaalgegevens worden niet op deze website opgeslagen, deze worden verwerkt via de beveiligde website van Mollie betaalservices. Hiervoor geldt het privacybeleid van Mollie.

DOELEINDEN

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling en onderhouden van contact m.b.t. de gemaakte reservering(en) en aanmeldingen.

BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt danwel op grond van de wet is vereist.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van het reserveren van kaarten en het inschrijven voor cursussen en de betalingen daarvan. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt met wie Mariken Bijnen een overeenkomst heeft om de beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen, zoals de webmaster.

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Mariken Bijnen is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Er is gezorgd voor een goede beveiliging, zowel van de website als van lokale computers.

GEGEVENSINZAGE

Personen waarvan persoonsgegevens zijn opgeslagen hebben te allen tijde het recht om de van hen opgenomen gegevens in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te laten verwijderen. Verzoeken tot inzien, wijzigen of het geheel verwijderen van persoonsgegevens kun je kenbaar maken via het contactformulier.

CONTACT

Voor verdere toelichting of klachten kunt u contact opnemen via het contactformulier op deze website.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Voor alle achtergrondinformatie betreffende de AVG, ook over het geven van tips of het indienen van een klacht, verwijzen wij je naar de Autoriteit Persoonsgegevens.